Wonen

Tips voor wonen in een stacaravan

Tips voor wonen in een stacaravan

Wilt u een nieuwe stacaravan kopen? Dan is het daarbij belangrijk om te weten dat er meer bij komt kijken dan alleen het uitzoeken van een bij u en uw situatie passend exemplaar. Niet alleen gaat het om het gebruik ervan dat u voor ogen heeft. Ook moet u op de hoogte zijn van de wetgeving en eisen rondom stacaravans. Het is geen overbodige luxe om u daarin te verdiepen, voordat u overgaat tot een nieuwe stacaravan kopen. In deze blog worden tips gegeven voor het wonen in een stacaravan. Waar u bij de aanschaf van uw vakantie-, tijdelijke dan wel permanente woning uw voordeel mee kunt doen. 

Wat u moet weten over de staplaats voor u overgaat tot een nieuwe stacaravan kopen

Wanneer u overgaat tot een nieuwe stacaravan kopen, is het mogelijk deze voor diverse doeleinden te gebruiken. Het is voor de hand liggend om de stacaravan als vaste vakantiewoning te nemen. Maar de deze kan ook benut worden als tijdelijke woning. Of er kan op een bepaald moment de behoefte zijn of zich een situatie voordoen om er permanent in te gaan wonen. Al het genoemde gebruik is mogelijk. In het geval van permanente bewoning is het belangrijk voor u om te weten dat u dan te maken krijgt met regelgeving daaromtrent binnen de betreffende gemeente. Voorafgaand aan plaatsing moet u zich er goed van bewust zijn dat uw stacaravan wordt aangeduid als onroerend goed. De grondeigenaar van de plek waarop u de stacaravan stalt, wordt als eigenaar van de daarop gestalde stacaravan gezien. Dit houdt in dat de eventuele verhuurder van de grond waarop u uw stacaravan plaatst zeggenschap krijgt over uw eigendom. Maak daarover dus goede afspraken voordat u huurder van een standplaats wordt. Of onderzoek vooraf de mogelijkheid van het kopen van het betreffende stukje grond en van erfpacht.

Bij een nieuwe stacaravan kopen, wat zijn de eisen die daaraan worden gesteld? 

Stel, u wilt een nieuwe stacaravan kopen, die u op een bepaald park wilt neerzetten. Dan is het handig om op de hoogte te zijn van de eisen met betrekking tot het vervoer daar naartoe, de eventuele toegestane kleur en hoe te voldoen aan voldoende brandveiligheid. Voor het rijden met de stacaravan gelden richtlijnen voor de toegestane omvang ervan. Met een maximale breedte van drie meter en maximale lengte van 12 meter mag u er zonder ontheffing mee de weg op. Voor alles dat groter is, heeft u een ontheffing nodig. Voor een nieuwe stacaravan kopen, realiseer u dat er een aantal parken zijn, die eisen stellen aan de kleur daarvan. Ook krijgt u te maken met eisen rondom brandveiligheid. Hiervoor geldt om te beginnen dat de stacaravans zo’n drie tot vijf meter van elkaar afstaan. Daarnaast is het aan u te zorgen voor een goede ventilatie in de stacaravan, jaarlijkse controle op het verbrandingstoestel en zorgvuldige omgang met gasflessen en elektrische apparaten. Als ook voor de aanwezigheid van een brandblusser en branddeken. 

Het bewoonbaar maken van uw nieuwe vakantie-, tijdelijke of permanente woning

In uw nieuwe vaste vakantie- of tijdelijke dan wel permanente verblijf, kunt u het uzelf aangenaam maken. U bent van alle gemakken voorzien met een aansluiting op gas, water en elektriciteit, een goede isolatie en alle standaard voorzieningen. Zoals een woonkamer, slaapkamers, keuken, badkamer, toilet en kasten tot aan het plafond voor de nodige bergruimte. Met daarnaast alle bovenstaande tips in acht genomen, die belangrijk zijn voor u overgaat tot een nieuwe stacaravan kopen, zult u in staat worden gesteld daarin te leven als God in Frankrijk. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.