TuinWonen

De belangrijkste 3 redenen om infiltratiekratten in je tuin te plaatsen

infiltratiekratten

We hebben steeds vaker met wateroverlast te maken. De klimaatverandering zorgt ervoor dat we de ene keer met een hittegolf te maken hebben en het andere moment ons in een soort van  moessonregen bevinden. Nu is verkoeling fijn na een hete periode, maar ondergelopen kelders en met je roeiboot over de weg naar de buurtsuper is niet prettig. Zeker niet als je bedenkt dat al je waardevolle spullen van vroeger in het water liggen. En je had ze nog wel zo veilig in de kelderkast opgeborgen, dacht je.

Gemeente

Het dorp waar je nu woont, is hartstikke leuk. Maar het ligt wel in een risicogebied qua wateroverlast. De gemeente heeft om die reden al allerlei maatregelen genomen. Bijvoorbeeld regenwater van de riolering af halen en in de grond weg laten zakken. Ook worden op veel plekken tegels vervangen door groen. Je kunt ook subsidie krijgen, zoals bijvoorbeeld in Maastricht: voor het afkoppelen van minimaal 200 m2 verhard oppervlak en bovendien is deze gemeente een pilot gestart voor het geven van subsidie aan particuliere woningeigenaren met verhard oppervlak tussen 20 m2 en 200 m2. Maar de gemeente kan ook verordeningen instellen, zoals het verbod afvloeiend hemelwater te lozen in de openbare riolering, tenzij de neerslaghoeveelheid meer bedraagt dan 60 mm in 24 uur.

Zelf

Inmiddels heb ik zelf onderzocht dat je een aantal dingen ook gewoon, met of zonder subsidie, lekker zelf kunt doen. Je kunt heel eenvoudig een regenton plaatsen en het water dat je hebt opgevangen gebruiken om de planten in je tuin of op je balkon te begieten. Grind gebruiken in plaats van vlakke tegels. Door het grind loopt het water sneller de grond in. Via de tegels loopt het water naar een afvoerputje dat aangesloten is op het riool. En dat wil je dus niet! Als het riool tijdens zware stortbuien overbelast wordt, heb je snel kans op overstroming van het riool en de nare gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld ondergelopen straten en kelders. Perfect zijn de infiltratiekratten, die je kunt ingraven in je tuin en die al het regenwater van je dak gewoon weer de aarde in laten vloeien.

1 Maak een cirkel

Door middel van infiltratiekratten leg je een soort van holle ondergrondse ruimte aan. Het water wat er in terecht komt, wordt weer langzaam doorgegeven aan de aarde, het wordt druppel voor druppel weer opgenomen in de bodem. Dit is prima voeding voor planten en dieren en het wordt door middel van damp straks weer teruggegeven aan de lucht. In de vorm van regen daalt het dan op ons neer. Zo maak je een natuurlijke cirkel. Dat is veel beter dan het schone regenwater op te vangen in het riool, waar eigenlijk alleen vies afvalwater in zit. Zonde om schoon regenwater zo te verkwisten. Het is beter om dit natuurlijke en gratis schone water te gebruiken voor nuttige doeleinden. Wanneer het terugvloeit in de bodem trekt onze aarde er profijt van.

2 Maak gebruik van het water

Geef het water terug aan de aarde in plaats van het bij het vieze afvalwater te storten, wat zelfs in een aantal gemeenten inmiddels verboden is. Het past ook prima in de huidige klimaatdoelen; het water bergen en daarna zorgen voor een natuurlijke en vloeiende aanvulling van het grondwater. De grond die je uit het gat hebt gehaald kun je ook prima hergebruiken. Het is perfecte grond voor je moestuin. Of voor je bloementuin. Zo lok je bijen en insecten en draag je bij aan een verantwoord natuur- en waterbeheer.

3 Maak ook het verschil

We willen allemaal een klimaatbestendige woon- en leefomgeving. Nederland is een fijn land met heerlijke bossen, mooie weilanden en schitterende heidegebieden. Met fantastische plassen en meren. We kunnen genieten van waterrijke gebieden, zoals in Friesland, Overijssel en Groningen. Denk ook aan de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen in de provincie Utrecht. Laten we proberen er met z’n allen een veilige omgeving van te maken, waarin ook onze kinderen en kleinkinderen zich thuis kunnen blijven voelen. Waarin ze zich onbekommerd door het leven kunnen laten gaan, het leven kunnen ervaren met de mooie dingen die bestaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.